Assalamualaikum

Tajuk-tajuk berikut akan dibentangkan oleh kumpulan-kumpulan yang akan dibentuk oleh saudara/i nanti pada tarikh-tarikh yang dinyatakan di bawah;

Tajuk Tarikh Kumpulan
Kitaran Hasil 16/10/08 (Khamis)
Kitaran Jualan 16/10/08 (Khamis)
Kitaran Gaji 18/10/08 (Sabtu)
Kitaran Aset J/Panjang 18/10/08 (Sabtu)
Kitaran Ekuiti & Liab.J/Pjg 19/10/08 (Ahad)
Kitaran Tunai & Pelaburan 19/10/08 (Ahad)

Arahan:

1-Setiap kumpulan bertanggungjawab menyediakan hand-out kepada kelas.
2-Pelajar-pelajar dikehendaki mencari ahli kumpulan sendiri yang terdiri daripada tidak lebih dari 5 orang ahli.
3-Penilaian terdiri daripada dua komponen iaitu pembentangan dan penulisan yang dibuat secara objektif. Secara umumnya pembentangan akan dinilai oleh pelajar-pelajar sendiri, manakala penulisan laporan akan dinilai oleh pensyarah berdasarkan kepada isi (termasuk gambarajah dan jadual yang perlu) serta layout laporan. - Perlu dingatkan bahawa ia akan diambil kira sebagai ganti markah Ujian 1 yang rata-rata adalah berprestasi buruk.
4-Deraf laporan bertulis mestilah diserah dalam tempoh 7 hari selepas pembentangan.
5-Pelajar-pelajar digalakkan berbincang serta mendapatkan nasihat dari pensyarah sebelum membuat pembentangan dan sebelum menghantar laporan bertulis.
6-Kumpulan yang membuat pembentangan hendaklah berpakaian sempurna dan formal. Pelajar yang berbaju-T dan/atau bersandal/selipar tidak dibenarkan membuat pembentangan. Tiada markah pembentangan yang akan diberikan bagi mereka yang terlibat.

0 comments