Tutorial 7


7-13

dapat menilai keupayaan syarikat untuk terus wujud

sebagai petunjuk kepada kemungkinan salah nyata dalam kewangan

dapat mengurangkan ujian terperinci

7-16 kenapa kenyataan (prosedur analytical penting dalam setiap bahagian audit,tetapi bahagian ini tidak mencukupi dalam sebarang pengauditan."betul/salah?

benar,kerana analytical memang di perlukan untuk mengelakkan daripada fraud kecuali bagi akaun-akaun tertentu yang mempunyai baki yang kecil.ia juga membantu juru audit mengenalpasti trend dalam perniagaan dan untuk melihat perhubungan antara prestasi pelanggan dan purata industri. juru audit juga bertanggungjawab mengumpul bukti yang baik melalui pemeriksaan,pemerhatian dan pengesahan sebagai tambahan kepada maklumat yang di perolehi daripada analytical prosedur.7.18

Permanent files - bercadang untuk kandungan data bagi sejarah atau keadaan berterusan berhubungan dengan audit semasa.

(1) extract atau salinan bagi sesetengah dokumen syarikat bagi kepentingan berterusan

sebagai artikel bagi penggabungan perjanjian bon dan kontrak.

(2) analisis daripada tahun lepas bagi akaun yang mana perlu kepentingan yang berterusan

untuk juruaudit.

(3) maklumat berkaitan dengan kefahaman bagi kawalan dalaman dan assessment bagi

risiko kawalan.

(4) kepuusan analytical prosedur dari audit tahun lepas.

-memudahkan kerja-kerja audit bagi tahun berikutnya oleh juruaudit mendapatkan maklumat daripada data fail tetap.

7.19 The data in the file are usuful for evaluating the adequacy of audit scope and the fairness of the financial statement.the audit fail contain information needed to assist the client in the preparation of the financial statement.

7-21(AUDIT)

Why is it essential that the auditor not leave questions or exceptions in the audit documentation without an adequate explanation?

-Persoalan-persoalan yang tidak terjawab menyebabkan wujudnya ralat yang ketara atau fraud dalam penyata kewangan. Sebab itu juruaudit tidak boleh tinggalkan persoalan yang tidak terjawab. Ia mesti disiasat dan diselesaikan untuk memastikan penyata kewangan dapat dipersembahkan dengan munasabah/betul.

-Pihak-pihak audit juga boleh disapina oleh mahkamah.

-Persoalan-persoalan yang tidak terjawab tersebut mungkin disebabkan juruaudit tidak berhati-hati.7-22 apakah maksud tick mark dan tujuannya.

tick mark ialah simbol yang di gunakan dalam jadual audit untuk meningkatkan pertambahan maklumat secara terperinci tentang persembahan tatacara audit.

tujuan ialah memudahkan juru audit membuat keputusan tentang jadual yang di baca,dapat menjimatkan wang dan mudah di fahami

7-24

Audit file dimiliki oleh juruaudit

dalam keadaan-keadaan :

1. pada masa diminta oleh mahkamah

2. client sendiri boleh minta atau dapatkan fail audit sekiranya dibenarkan juruaudit selepas mempertimbangkan terdapat maklumat sulit dalam fail audit tersebut.

3. boleh diberikan kepada juruaudit yang lain7-25) an auditor sell his auditing practice to another CA firm and includes all audit files as a part of the purchase price. Under what circumstances is this violation of the code professional conduct and ethic? (Nazwandy, Munzir, S. Adli & Qayyum)

answer,

CONFIDENTILLY OF AUDIT FILES,

The need to maintain a confidential relationship with the client is expressedin MIA by LAWS ( code of professional conduct and ethics) part A-5, which state

- a member acquiring or receiving any confidential information in the course of his professional work shall not use or appear to use that information for his personal anvantage or for the advantage of third party

- information confidential to a client or employer acquired or received by a member in the course of his professional work shall not be disclose except where :

i) consent to do so has been obtained from the client, employer or other proper source,.

ii) There is legal right or duty to disclose

iii) Disclosure is compelled by process law

- a member shal not use any specific comfidential information acquired by virtue of jis position as an auditor, adviser, consultant, officer or employee in any corporation or other entity to gain, directly or indirectly, an advantage for himself or for any other person

- a member shall endeavor to ensure that all by laws are observed by all this partners and/ or employee


7-26 (Nurhayati Hairom)

How does the auditor read and evaluate information that is available only in machine-readable form?

(Bagaimanakah auditor membaca dan menilai maklumat yang ada dalam mesin boleh baca ?)

Auditor menggunakan komputer untuk untuk membaca dan memeriksa bukti. Ia adalah program perisian audit yang komersial yang direka khas untuk kegunaan auditor. Program perisian ini adalah berasaskan Windows dan mudah gunakan dalam ‘desktop’ auditor atau komputer riba. Contoh perisian ialah ACL (software interactive data extraction) dan perisian Analisis (IDEA).

7.27 Tujuan audit documentation adalah untuk menukarkan dokumentasi yang berasaskan kertas kepada fail elektronik sambil dapat menyusun semula dokumentasi audit dengan lebih berkesan.

Faedah dan kelebihannya pula ialah ia dapat menyediakan imbangan duga yang lengkap, jadual kerja, dokumentasi sokongan, penyata kewangan dan lain-lain. selain itu juga, memudahkan kita melihat semula nota-nota secara terus.


0 comments