Nilaian kawalan risiko
selepas memahami kawalan dalaman juru audit perlulah membuat penilaian utama untuk risiko kawalan. empat penilaian yang mesti dibuat untuk mendapatkan penilaian utama ialah menilai samada penyata kewangan boleh di audit atau tidak, tentukan penilaian keatas risiko kawalan yang disokong dengan cara memahaminya, menilai samada kemungkinan risiko kawalan yang rendah boleh disokong atau tidak dan tentukan kesesuian risiko kawalan yang sesuai. kebanyakkan juru audit menggunakan risiko kawalan matrix untuk membuat penilaian.
pengenalan pemindahan- berhubung objektif audit. lamngkah yang pertama dalam penilaian ialah boleh memohon kursus pemindahan objektif audit. juru audit membuat penilaian bagi objektif yang wujud untuk jualan dan penilain memisahkan objektif penetapan.
pengenalan mewujudkan kawalan. ini menyumbangkan kepada penyempurnaan pemindahan berhubung objektif audit. pemindahan membabitkan tindakan undand-undang dan pemindaha juru audit juga mestilah membuat persiapan audit yang cekap.
gabungan kawalan dengan pemindahan. pertubuihan untuk matrix adalah digunakan untuk menunjukkan bagaimana kawalan memberi sumbangan kepada pencapaian untuk pemindahan berhubung objektif audit.
5 langkah pendekatan yang boleh digunakan untuk mengenalpasti pengurangan , significant deficiency dan kelemahan bahan :
  1. Mengenalpasti kewujudan kawalan .Kerana pengurangan dan kelemahan material adalah tidak wujud kawalan yang cukup, juruaudit perlu tahu kawalan yang wujud.Kaedah untuk mengenal pasti kawalan yang memerlukan perbincangan yang tersedia.
  2. Mengenalpasti ketinggalan kawalan yang utama.Kawalan dalaman soal selidik, carta aliran system dan walktroughs yang menggunakan alat untuk mengenal pasti di mana kawalan yang ketinggalan dan berkemungkinan salahnyata yang tinggi.
  3. Menimbang kemungkinan kawalan gantirugi.Kawalan ialah satu tempat lain dalam perniagaan kecil adalah pemilik aktif dalam penglibatan .Apabila wujudnya kawalan gantirugi,there is no longer significant defiency atau kelemahan bahan.
  4. Membuat keputusan samada ia adalah significant defiency atau kelemahan bahan.Ia berkemungkinan tersalahnyata dan materiality yang digunakan untuk membuat penilaian jika ia significant defiency atau kelemahan bahan.
  5. Menentukan potensi keputusan tersalahnyata.Langkah ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti salahnyata yang berkemungkinan memberi kesan kepada result kerana significant atau kelemahan bahan.Kepentingn significant defiency atau kelemahan bahan adalah berkemungkinan berkait secara langsung dan berpotensi materiality salahnyata.
Kenalpasti dan menilai kekurangan kawalan,significant dan kelemahan yang ketara
Ø Juruaudit mesti menilai samada kawalan utama tidak wujud dlm rekabentuk kawalan dalaman melebihi laporan kewangan sebagai bahagian penilaian risiko kawalan dan kemungkinan salahnyata dlm penyata kewangan
Ø 3 tahap utk menilai ketiadaan kawalam dalaman utk stp urusniaga yg berkaitan dgn objektif audit:
1) Control Deficiency
§ Wujud jika rekabentuk atau operasi kawalan tidak terima permit syarikat utk mengelak atau mengesan slhnyata ke atas masa asas.
§ Design dificiency:kekurangan rekabentuk wujud jika kawalan yg perlu tiada atau rekabentuk tidak sesuai.
§ Operation deficiency:kekurangan operasi wujud jika kawalan rekabentuk yg baik tidak diterima sbg rekabentuk atau apabila seseorang melaksanakan kawalan yang tidak memadai kelayakan.
2) Significant Deficiency
§ Wujud jika satu atau lebih kekurangan kawalan yg wujud,lebih terpencil,kesan kerugian satu kebolehan syarikat memulakan kuasa,rekod,proses atau kepercayaan laporan penyata kewangan luaran sebagai kemungkinan yg lebih terasing adalah kesan salahnyata secara langsung tidak akan dapat dielakkan dan dikesan.
§ Mentafsir apakah “More than remotely” iaitu ketinggian subjektif dalam kedua2 konsep dan praktis.Piawaian pengauditan ditakrifkan sbg “a slight chance of occurence”.
3) Material Weakness
§ Wujud jika significant deficiency atau dalam kombinasi dgn lain2 significant deficiency,keputusan/hasil yg lebih drpd kemungkinan terpencil/sedikit,kawalan dalaman tidak dapat dielakkan atau mengesan salahnyata yg ketara dalam penyata kewangan .
§ Untuk menentukan pentingnya kawalan dalaman kurang atat berkurangan ialah kelemahan yg ketara.Mereka perlu menilai 2 dimensi iaitu kemungkinan dan kepentingan.
Mengaitkan kekurangan kepentingan dan kelemahan material dengan urusniaga­­ berkaitan objektif audit – perkara sama untuk kawalan, kekurangan penting dan kelemahan material boleh diaplikasikan untuk satu atau lebih urusniaga berkait dengan objektif audit. Dalam kes Sintok Hardware dalam rajah 10-4, ada 2 kekurangan penting, dan setiapnya diaplikasikan bagi satu objektif sahaja. Kekurangan penting ditunjukkan didalam jadual oleh W dalam menyesuaikan bahagian objektif.
Menilai risiko kawalan untuk setiap urusniaga berkait objektif audit – apabila kawalan kekurangan penting dan kelemahan material telah dikenalpastidan berkait bagi urusniaga berkait objektif audit, juruaudit boleh menilai risiko kawalan. Ini adalah keputusan yang kritikal dalam penilaian bagi kawalan dalaman. Juruaudit menggunakan semua maklumat yang telah dibincangkan untuk membuat penilaian risiko yang subjektif bagi setiap objektif. Ada cara yang berbeza untuk menjelaskan penilaian ini. Sesetengah juruaudit menggunakan ekspresi yang subjektif seperti tinggi, sederhana atau rendah. Selain menggunakan kebarangkalian numeri seperti 1.0, 0.6, atau 0.2.
Sekali lagi, kawalan risiko matrix adalah alat yang digunakan untuk membuat penilaian. Merujuk kepada jadual 10-4, juruaudit menilai risiko kawalan bagi setiap objektif untuk jualan Sintok oleh pengulangan setiap bahagian untuk berhubung dengan kawalan dan kekurangan penting serta pertanyaan, “ apa kemungkinan kesilapan material tidak boleh dicegah, atau diperbetulkan jika ia berlaku, oleh kawalan ini, dan apakah kesan bagi kekurangan dan kelemahan?” jika kemungkinan adalah rendah, kemudian risiko kawalan adalah rendah, dan keluar. Jadual 10-5 untuk Sintok Hardware menunjukkan semua objektif adalah dinilai sebagai rendah kecuali kewujudan dan masa, yang mana adalah medium.
Penilaian ini bukan salah satu yang terakhir. Sebelum membuat penilaian yang terakhir pada akhir pencantuman audit, juruaudit kawal ujian dan mempersembahkan ujian substantive secara terperinci. Prosedur ini akan memberi sokongan penilaian tindakan atau sebab juruaudit membuat perubahan. Dalam sesetengah kes, pengurusan boleh membetulkan kekurangan dan kelemahan material sebelum juruaudit melakukan ujian kekurangan, yang mana membolehkan pengurangan dalam risiko kawalan.
Selepas tindakan penilaian risikoo bagi risiko kawalan adalah dibuat untuk jualan dan penerimaan tunai, juruaudit boleh memenuhi 3 peraturan risiko kawalan bagi bukti rancangan lampiran kerja yang telah dibincangkan dalam chapter 9. jika ujian bagi keputusan kawalan tidak boleh menyokong penilaian tindakan bagi risiko kawalan, juruaudit mesti mengubahsuai kertas kerja kemudiannya. Alternative, juruaudit hendaklah menunggu sehingga ujian bagi kawalan selesai untuk melengkapkan 3 peraturan kawalan risiko kerja. Buktinya, lihat rajah 15-6.
Sebagai bahagian bagi memahami kawalan dalaman dan menilai risiko kawalan, juruaudit memerlukan untuk berkomunikasi sesetengah perkara kepada jawatankuasa audit. Maklumat ini dan lain-lain cadangan berkaitan dengan kawalan adalah juga seringkali berkomnikasi untuk pengurusan.
Jawatankuasa komunikasi audit- kekurangan penting dan kelemahan material mestilah menjadi perhubungan dalam penulisan kepada jawatankuasa audit bagi setiap bahagian audit. Kebiasaannya, juruaudit berhubung mana-mana kekurangan penting dalam kawalan dalaman kepada jawatankuasa audit dan pengurusan menyedari akan kewujudannya. Perhubungan masa akan menyediakan pengurusan memberi peluang kepada kekurangan alamat kawalan sebelum laporan pengurusan kawalan dalaman mesti menjadi persoalan. Dalam sesetengah contoh, pengurangan jadi betul memadai seperti antara pengurusan dan juruaudit boleh mengumpulkan operasi efektif sebagai tarikh kunci kira-kira.
Surat pengurusan- sebagai tambahan, juruaudit observe kurang kawalan dalaman berkaitan penerbitan, sebagai peluang kepada client untuk membuat peningkatan operasi. Ciri-ciri ini mestilah berhubung dengan client. Form bagi komunikasi adalah satu surat pengasingan untuk tujuan itu, disebut surat pengurusan. Melaluinya, ia tidak diperlukan oleh standard audit, kebanyakan juruaudit menyediakannya sebagai perkhidmatan nilai tambahan audit.

oleh : azira, mazuani, nelly, fatimah, atiqah dan hidayah

0 comments