Tanggungjawab Juruaudit ialah merancang dan melaksanakan pengauditan untuk mendapatkan jaminan munasabah bahawa penyata kewangan yang disediakan oleh oleh sesebuah entiti (syarikat atau organisasi), bebas dari salahnyata material yang disebabkan oleh kesilapan atau penipuan. Oleh kerana bentuk bukti audit dan sifat-sifat penipuan, juruaudit akan mampu untuk dapatkan jaminan munasabah (tetapi tidak mutlak) dalam mengesan salahnyata material.

Tetapi tidaklah menjadi tanggungjawab Juruaudit untuk merancang dan menjalankan pengauditan bagi mendapatkan jaminan munasabah dalam mengesan salahnyata itu disebabkan oleh kesilapan atau penipuan yang tidak material.


WINDOW_DRESSING_1

How to Detect Fraud

0 comments