KAWALAN UJIAN


Tujuan Kawalan Ujian


Penilaian isiko kawalan memerlukan juruaudit untuk menimbang kedua-dua rekabentuk dan kawalan terhadap operasi untuk menilai sama ada besar kemungkinan wujudnya keberkesanan di dalam mesyuarat pengurusan yang berhubung dengan objektif audit.Semasa peringkat perkembangan pemahaman, juruaudit akan bersedia mengumpul bukti dalam membantu kawalan terhadap rekabentuk, selain daripada bukti yang mereka lihat dalam operasi.

Dalam sesetengah kes, pengumpulan bukti yang memadai tidak akan dapat di lihat untuk mengurangkan penilaian risiko kawalan supaya lebih memadai dengan peringkat yang rendah.Juruaudit mesti mendapat bukti tambahan tentang keberkesanan operasi mereka dari mula hingga ke akhir,atau sekurang-kurangnya ketika di bawah audit.Prosedur untuk ujian keberkesanan tentang kawalan dalam membantu untuk mengurangkan penilaian risiko kawalan dipanggil kawalan ujian.


Jika keputusan ujian kawalan membantu rekabentuk dan operasi kawalan jangkaan, juruaudit menggunakan penilaian risiko kawalan yang sama sebagai penilaian saringan.Walaubagaimanapun, ujian kawalan menunjukkan tidak beroperasi secara berkesan, penilaian risiko kawalan perlu mempertimbangkannya semula.

Contohnya, ujian tersebut mungkin menunjukkan permohonan terhadap kawalan pengurangan setengah jalan melalui tahun atau seseorang itu kerapkali melakukan kesilapan.Di dalam, sesetengah situasi, juruaudit menggunakan penilaian risiko yang tinggi, jika tidak kawalan ganti rugi yang sama untuk pengurusan yang berhubung dengan objektif audit yang di kenalpasti dan akan memperolehi yang lebih berkesan.Juruaudit juga perlu menimbang kesan terhadap kawalan tersebut tidak beroperasi secara berkesan ke atas laporan juruaudit dalam kawalan dalaman.


Tatacara Untuk menguji Kawalan


4 jenis tatacara untuk menyokong operasi yang berkesan di dalam kawalan dalaman

4 jenis tatacara seperti dibawah

1) Membuat penyelidikan bagi memperuntukkan peribadi pelanggan

2) Pemeriksaan document,catatan (records) dan laporan

3) Meninjau Kawalan – Berkaitan aktiviti

4) Buat semula tatacara clien


Membuat Penyelidikan Bagi Memperuntukkan Peribadi Pelanggan


-tidak menyeluruh tentang sumber ,bukti yang kuat tentang kawalan operasi yang berkesan

-contohnya menentukan kuasa bagi individu tidak membenarkan kemasukkan fail computer

-Juruaudit membuat penyelidikan bagi individu dan Siapa yang mengawal computer perpustakaan dan siapa yang mengawal online kemasukkan password?


Pemeriksaan Document,Catatan (records) Dan Laporan


- Kawalan tidak meninggalkan bukti rencana

- contohnya Apabila pesanan pelanggan diterima ,ia digunakan untuk membuat pesanan

Jualan Pelanggan dengan kelulusan pada kredit

- Lihat kunci kawalan pertama dan kedua dimana

Kredit merupakan pengesahan automatically oleh computer oleh perbandingan bagi

kuasa pemiutang terhad – kawalan dibuat kepada catatan jualan bagi penghantaran

sebenar yang dibuat pada pelanggan sebenar

i) kawalan dibuat kepada catatan jualan bagi penghantaran sebenar yang dibuat pada

pelanggan sebenar

ii) dimana kawalan dibuat bagi catatan jualan bagi jumlah kiriman barang niaga dan bil

dan catatan sebenar

-Pesanan Pelanggan terikat pada pesanan Jualan

-Pada proses akan datang Juruaudit memeriksa document bagi memastikan lengkap dan

catatan bergu yang betul dan memerlukan tandatangan


Meninjau Kawalan – Berkaitan aktiviti


- Sesetengah kawalan tidak meninggalkan kesan bukti dengan maksud lain ia tidak

berkemungkianan untuk diperiksa

- contohnya Pengasingan tugas bagi individu yang khusus untuk melaksanakan tugas

yang khusus dan ia juga bukan jenis dokumentasi bagi pengasingan pencapaian

-Lihat kunci kawalan ketiga dimana

i) Kawalan dibuat kepada catatan jualan bagi penghantaran sebenar dibuat pada

pelanggan sebenar .

ii) Kawalan dibuat bagi kewujudan transaksi jualan direkodkan

- Bagi kawalan ia tidak meninggalkan sebarang bukti rencana , Biasanya juruaudit hanya

menerima kewujudan pelbagai tujuan berguna pada tahun semasa


Buat semula tatacara klien


-merupakan kawalan berkaitan aktiviti

-berkaitan document dan catatan (records) tetapi kepuasan tidak mencukupi untuk tujuan juruaudit

-bagi capai kawalan operasi yang berkesan

Contohnya Andaikan harga pada invois Jualan telah disahkan dengan standard senarai harga oleh pelanggan secara peribadi atau peseorangan

-Bagi Pengesahan tatacara dalaman tetapi tiada tanda menunjukkan petunjuk bagi memasukkan ke dalam invois Jualan .

-Kebiasaannya juruaudit buat semula aktiviti bagi melihat sama ada keputusan sebenar

berada atau diperolehi

-Juruaudit boleh buat semula tatacara bagi mengesan harga jualan diberikuasa ke atas

senarai harga ,diamana ia akan memberi kesan pada tarikh transaksi .

-Jika tiada tersalah nyata Juruaudit dapat menyimpulkan tatacara sesuai digunakan untuk

tujuan kawalan operasi


HAD TATACARA

 • Ia adalah dimana ujian kawalan diguna berdasarkan penilaian jangkaan risiko kawalan. Jika juruaudit mahumenilai kerendahan risiko kawalan.ujian yang lebih meluas ke atas kawalan akan digunakan. Kedua-dua terma dalam terma ini adalah bilangan kawalan yang di uji dan di hadkan ke atas ujian untuk setiap kawalan.
 • Contoh : jika juruaudit hendak menggunakan penilaian kawalan risiko yang rendah, saiz sample untuk dokumen,pemerhatian dan tatacara perlaksanaan sementara perlu di gunakan.

KEPERCAYAAN KE ATAS BUKTI DARI PENGAUDITAN TAHUN SEBELUMNYA.

Ia mengkehendaki juruaudit syarikat awam menguji kawalan setiap tahun untuk kesemua pernyataan yang berkaiatan untuk akaun dan transaksi yang penting. Walaubagaimanapun,jika bukti yang di peroleh dalam pengauditan tahun sebelumnya menunjukkan kawalan utama adalah operasi yang berkesan,juru audit perlu menentukan ianya masih berada dalam tempatnya iaitu had ke atas ujian kawalan yang mungkin dikurangkan dalam tahun semasa.

Contoh : dalam sesuatu keadaan,juru audit mungkin guna pengurangan saiz sapmel dalam

Ujian kawalan di mana ia akan meninggalkan bukti-bukti rencana.


PENGURANGAN UJIAN BERBANDING SEMUA TEMPOH PENGAUDITAN.


Memanggil atau melihat semula laporan pengurusan ke atas perbincangan kawalan dalaman dan keberkesanan kawalan dalaman sebagai akhir tahun fizikal.

Juruaudit di kehendaki melaksanakan ujian kawalan yang mencukupi dalam menentukan kawalan operasi yang berkesan pada akhir tahun. Masa ke atas ujian kawalan juruaudit akan berdasarkan ke atas sifat kawalan dan kekerapan di mana mereka mempersembahkannya.

Untuk sesetengah kawalan,amalan kepada ujian kawalan adalah pada masa perantaraan. Juruaudit akan menentukan kemudian jika ada perubahan dalam kawalan yang berlaku pada tempoh yang tidk di uji dan memutuskan ksan untuk setiap perbahan.

Sesetengah kawalan perbincangan dengan penyediaan penyata kewangan hanya berlaku pada suku tahun atau akhir tahun dan ia juga mesti di ju pada suku dan akhir tahun.

HUBUNGAN ANTARA UJIAN KAWALAN DAN PROCEDUR MEMPEROLEHI SUATU KEFAHAMAN.


  1. Ujian dari kawaln dan procedur kepada memperolehi suatu kefahaman ia adalah berkait antara satu sama lain
  2. Kedua-keduanya telah mengambil kira tentang penyelidikan, dokumentasian dan permerhatian.
  3. Dalam hubungan ini terdapat dua perbezaan utama dalam permohonan melihat procedur biasa iaitu;
   • Dalam memperolehi suatu kefahaman dari kawalan dalaman, ia lebih procedur kepada suatu kefahaman yang telah digunakan kepada semua kawalan kerana telah dikenalpasti semasa dalam phases.
   • Bagi ujian kawalan pula ia dilihat menggunakan satu-satunya, bila risiko kawalan assessd lebih dan tidak memenuhi dengan procedur memperolehi suatu kefahaman.
   • Procedur kepada memperolehi kefahaman, ia mempersembahkan satu-satunya daripada satu atau sedikit transaksi atau dalam kes pemerhatian, ia dalam masa point single.
   • Ujian kawalan pula ia mempersembahkan sample yang besar dalam transaksi dan kerap kali, pemerhatian ia lebih daripada satu point dalam suatu masa.
  1. Bagi kunci kawalan: ujian kawalan lain itu tiada perlaksanaanya pada dasarnya tetapi bersambung daripada porcedur kepada memperolehi suatu kefahaman. Walaubagaimanapun, ia dianggap, perancangan juruaudit untuk memperolehi risiko kawalan yang rendah dari permulaan sehingga pengauditan yang tinggi. Mereka akan menggabungkan kedua-dua jenis procedur dan perlaksanaan secara serentak.
  2. Lebih jelas lagi berpandukan jadual dibawah:


ASSESSED CONTROL RISK

Jenis procedur

Level tinggi(procedur kepada memperolehi suatu kefahaman)

Level rendah(kawalan dari ujian)

Inquiry(penyelidikan)

Ya-meluas

Ya- tidak diketahui

Documentation

Ya-berserta transaction selalu berjalan

Ya-using sampling

Observation(pemerhatian)

Ya-berserta transaction selalu berjalan

Ya-at multiple times

reperformance

Tidak

Ya-using sampling

MENENTUKAN PENGESANAN RISIKO DAN UJIAN SUBSTANTIF

· Kelengkapan aktiviti memadai untuk pengauditan risiko dalaman berbanding laporan kewangan yang mana ia tidak akan diakhiri sehinggalah juruaudit melengkapkan audit penyata kewangan.

· Juruaudit akan menggunakan keputusan proses risiko kawalan penilaian dan ujian kawalan untuk mengenalpasti pengesanan risiko dan ujian substantif yang berkaitan untuk mengaudit penyata kewangan.

· Tahap ketepatan ujian pengesanan untuk setiap objektif audit baki berbanding dengan membuat keputusan menggunakan model risiko.

· Hubungan antara objektif audit baki dan objektif audit urusniaga serta rekabentuk audit prosedur untuk ujian substantive akan dibincangkan dalam bab 13.

nama ahli kumpulan;

huzara binti badarulhisham

nur liza binti marekin

nor rabihah binti ahmad

nor safuraa binti abdul hamid

nor shuhada binti zulkapily ami

0 comments