20-1 (Nur Liza Marekin)


jawapan

yang effected adalah acquisition of property

ia terbahagi kepada 2 iaitu:

sama iaitu acquisition of property dan cost telah didebitkan dan disahkan daripada pembayaran dan perolehan.

tidak sama iaitu pelupusan aset kerana tidak termasuk dalam kitaran perolehan

20-2

explain why the emphasis in auditing property,plant,and equipment is on the current period acquisitionand disposals rather than on the balances in the account carried forward fron the preceding year.under what circumtances will the emphasis be on the balances carried forward?

jawapan.

Harta,bangunan dan peralatan adalah aset yang dianggarkan jangka hayatnya lebih dari satu tahun dan tidak di perolehi untuk di jual semula. tujuan di gunakan aset tersebut adalah sebahagian daripada operasi perniagaan client.anggaran jangka hayat lebih daripada satu tahun adalah karektor yang penting di mana perbezaan aset ini daripada inventory,belanja terdahulu dan pelaburan.

dalam sesutu keadaa ia akan menjadi baki hadapan adalah apabila perbezaan penting dalam pengesahan iaitu salah satu jenis harta,bangunan dan akaun peralatan

HUZARA BINTI BADARULHISHAM

Question :

20-5 : in auditing depreciation expense, what major considerations should the auditor keep in mind?

Answer:

  1. The useful life of current period acquisitions.
  1. The method of depreciation.
  1. The estimated salvage value.
  1. The policy of depreciating asset in the year of acquisition and disposition.

Student:

Name :Ami nuur syuhada bt Bahrum

soalan 20-9 (atiqah ismail)

Perbezaan diantara prepaid expenses dan ak.aset yang lain ialah their immeteriality in many audit. Analytical procedures are often sufficient for prepaid expenses, deffered charges and intangibles. tempoh hayatnya juga tidak tetap seperti ak. aset yang lain.

soalan 20-9 ( syifa' mat )

perbezaan diantara prepaid expenses dan ak. aset yang lain ialah their immeteriality in many audit. analytical procedure are often sufficient for prepaid expenses deffered charge and intangible. tempoh hayatnya juga tidak tetap seperti ak. aset yang lain

Question 20-10

Answer:

Tiga kategori utama dalam akaun perolehan dan kitaran pembayaran ialah liabiliti terakru.Di dalam liabiliti terakru terkandung item sewa terakru.

Hubungan di antara sewa terakru dan perolehan dan kitaran pembayaran adalah sama untuk insurans prabayar dan ianya direkod di sebelah debit di dalam akaun liabiliti.

Jika sewa tidak dibayar sebelum tarikh kunci kira-kira dan ianya tidak termasuk sebagai sewa terakru.

FROM: NORSAFURAA BINTI ABDUL HAMID

Question 20-11

Answer:

Perbezaan antara akaun belum bayar dengan cukai bangunan terakru.

Akaun belum bayar

-belian secara kredit sering berlaku setiap bulan

-dapat mengenalpasti jumlah hutang yang perlu di bayar

Cukai bangunan terakru

-Juruaudit perlu membandingkan dengan client pembayaran pada tahun yang sebelumnya untuk mengenalpasti sama ada pembayaran tersebut termasuk dalam jadual persediaan.

-Jika cukai bangunan terakru tidak di taksirkan pada akhir tahun, kemungkinan cukai tersebut akan dibayar dua kali dalam setahun.

FROM: NOR SHUHADA BINTI ZULKAPALI AMI

soalan 20-11 (mazuani mat salleh)

hubungan antara cukai harta yang diterima, perolehan dan kitaran pembayaran adalah sama untuk perbelanjaan prabayar. ini jelas daripada pemeriksaan ak. hutang kerana sumber hutang adalah pengeluaran bayaran pembayaran bagi cukai harta sebahagiannya adalah perolehan dan kitaran pembayaran urus niaga.

Soalan 20-12

Which documents will be used to verify accrued property taxes and the related expense accounts?

Dokumen yang akan digunakan untuk mengesahkan “accrued property taxes” dan akaun perbelanjaan yang lain ialah :-

  1. Deeds to property (surat ikatan kepada “property”)
  2. Property tax return (pulangan cukai “property”)
  3. Cancelled check (Cek yang dibatalkan)
  4. Invoice from the taxing authority (Invois dari pihak berkuasa cukai)

Disediakan oleh :
Siti Khadeejah Ilyasak

question 20-14

analisis belanja akaun-peperiksaan di bawah dokumen terutamanya transaksi dan jumlah yang dibuat bg bersesuaian dgn akaun belanja.

-analisis akaun belanja tertumpu pd u/n yg dibuat scr terperinci ke atas akaun belanja terutamanya

-w/pn analisis akaun belanja trtumpu kpd transaksi,ujian ini berbeza drpd ujian kawalan dan ujian tetap bg transaksi

-krn ujian kawalan dan ujian tetap bg transaksi bermaksud utk menilai dgn menggunakan risiko kawalan,mereka ada mengelaskan ujian u/n spt perolehan tersebut byk mengambil kira perbezaaan akaun

(Jadirah bt Mohamad Adi)

0 comments